חפש
צור קשר
לוגו ב.ד. גרייבר

שייט תעלות תנאים כלליים

תפריט ראשי


תנאים כלליים והגבלת אחריות

בעת ביצוע ההזמנה מחב' ב.ד גרייבר , הלקוח מאשר את התנאים הכלליים והגבלת האחריות
ההפלגות המוצעות באתר זה מאורגנות ומבוצעות על ידי חברות השייט בחו"ל  Loca Boat, FPP, Anjou ואחרות. והינן באחריותן בלבד .
מובהר ומוסכם כי חברת ב.ד.גרייבר הינה סוכנות נסיעות ומשמשת מתווך בין הנוסע לבין חברת השייט ואין לה כל חלק בארגון או ביצוע ההפלגות.
תנאי ההשתתפות בשייט הם בהתאם למתפרסם באתרי ובחוברות השייט של החברות ובהתאם למידע הנמסר לנוסע לפני היציאה מהארץ. 
ההרשמה לשייט שביצע הנוסע מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה שפורסמו ע"י החברות. 
הנוסע מצהיר כי ידוע לו שתנאים אלה והמידע הכללי מהווים חוזה התקשרות בינו לבין חברת ב.ד.גרייבר וכל מי שיבוא מטעמה. המסלול’ שעות ההפלגה, תחזוקת הסירות והציוד הנלווה אליהן הם באחריותן הבלעדית של חברות השייט. חברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לבטל או להחליף כל בסיס או כל סירה שנקבעו, בכל זמן, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש. 
מדיניות התשלום
נדרש תשלום מקדמה של 50% לכל הזמנה כדי להבטיח הזמנה מאושרת. 
בהזמנת יותר מטיול אחד יופקד תשלום בסכום זה עבור כל טיול. את תשלום היתרה הסופית חובה לפרוע לא יאוחר מ-30 יום לפני מועד ההפלגה. 
ידוע ללקוח כי ההזמנות צפויות להתבטל במקרה שהתשלומים לא יתקבלו עד למועד שנקבע. עם קבלת התשלום המלא של הסכום שנקבע כ"מחיר טיול השייט" מידי המשתתף/המשתתפים מסכימה ב.ד.גרייבר לספק את השירותים כמפורט בהזמנה זו באמצעות החברות. 
דמי ביטול
תנאי הביטול, הגבלת האחריות והתנאים הכלליים תקפים עפ"י המופיע בחוברות המקור של החברות השונות בחו"ל ובאתרי האינטרנט שלהם 
עדכונים ושינויים
לאחר אישור ההזמנה כל שינוי יחייב דמי טיפול של חב' גרייבר בסך של  30 יורו לשינוי וסכומים נוספים עפ"י הרשום בתנאי המקור של החברות השונות.
העברות
המחירים לא כוללים העברות אלא אם זה מופיע ב"מחיר כולל" 
ילדים / קטינים. 
בכל טיולי השייט והסיורים בהם משתתפים קטינים (מתחת לגיל 18) הם חייבים להיות מלווים בהורה, אפוטרופוס משפטי או בוגר אחראי אחר שישגיח עליהם לכל אורך הפעילות שגילו מעל 21 
נוסעים בעלי צרכים מיוחדים
החברה מקבלת בברכה אורחים בעלי צרכים מיוחדים. על אורחים בעלי צרכים מיוחדים, רפואיים, פיזיים או אחרים, לדווח על כך בטופס ההרשמה כדי לאפשר היערכות מתאימה מראש. הספינות והאתרים אינם ערוכים בדרך כלל עבור אנשים מוגבלים וכיסאות גלגלים. אמצעי העלייה לספינות והירידה מהן תלולים וקשים לתנועת עגלת נכים, כיסאות גלגלים ואמצעים ממונעים. בנוסף לכך הסיורים היבשתיים כוללים לעיתים הליכה על מדרגות ושטחים לא ישרים, שגם הם לא מתאימים לתנועת כיסאות גלגלים. אנו מצטערים על אי יכולתנו להציע טיולי שייט כאלה לנוסעים מוגבלים בשל תנאים ונסיבות שאינם בשליטתנו. 
אחריות
"ב.ד.גרייבר" הינה סוכנות נסיעות והיא אינה אחראית בשום מקרה לפציעה , נזק, אובדן, תאונה, איחור או כל אירוע לא שגרתי, שהתרחש ברכבות, באוטובוסים, במכוניות פרטיות , במטוסים, בספינות או בכל אמצעי תעבורה אחר  שארעו בעת ביצוע חבילת השייט על כל מרכיביה. מודגש בזאת כי רוכשי המוצר משחררים את ב.ד.גרייבר מכל אחריות במקרים של נזק או אובדן כבודה או רכוש, במקרי פציעה ומוות, במקרה של אובדן או איחור בגין פעולות, השמטות או הזנחה של המפעילים העצמאיים כמו חברות תעופה, בתי מלון, מפעילי סיורי חוף, מסעדות, מפעילי העברות, צוותים רפואיים או כל ספקי שירותים אחרים. כל ההתקשרויות עם הספקים העצמאיים, כולל הצוות הרפואי, נעשו לנוחות המטיילים ועל אחריותם של המשתתפים בלבד. הצוותים הרפואיים המלווים הינם ספקים עצמאיים ו" ב.ד.גרייבר" אינה נושאת באחריות לנזקים שעלולים להיגרם עקב לחץ נפשי, סבל נפשי או נזק פסיכולוגי בכל צורה שהיא. 
כרטיסים, שוברים או מסמכי נסיעה אחרים כפופים לתנאי ההתקשרות של הספק העצמאי (אשר במקרים מסוימים מגביל את אחריותו) .
סירוב להסעת נוסע
חברות השייט ו- ב.ד.גרייבר לא יידרשו להחזיר כל סכום שישולם על ידי משתתף בטיול, שנאלץ לעזוב את הטיול לפני סיומו מכל סיבה שהיא. 
כמו כן חברות השיט וב.ד גרייבר, לא יהיו אחראים לאיכסון, לארוחות, לתחבורה חזרה או לכל הוצאה אחרת שתיגרם למשתתף כזה בטיול. 
הקדמה, בטיול או עיכוב הפלגה
חברות השייט וב.ד.גרייבר שומרות לעצמן את הזכות לוותר על טיול ו/או לבטלו, או לעשות שינויים במסלול ובסידורי  המלון בכל עת ועל פי שיקולה הבלעדי, או על פי שיקול הדעת של בעלי הסירה או מפעילי הסירה, אם התנאים מחייבים זאת. במקרה של שכירת הספינה, השבתות, שביתות, התפרעויות או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא, הבעלים או המפעיל של הספינות המוזכרות בחוברת זו ובאתר זכאים בכל עת לבטל, להקדים או לדחות כל טיול מתוכנן ורשאים, אם כי אינם חייבים, להחליף את הסירה באחרת, או את המסלול ולא תהיה לה חבות בגין כל אובדן שהוא לנוסעים, מסיבה של ביטול, הקדמה או דחייה כזאת. 
מסלולים, מחירים והעלאות מחיר
יתכנו שינויים  במסלולים: יתכן שיהיה צורך לשנות או לבטל מסלול עקב שינוי במפלס המים או בתנאי מזג האוויר. מחירי הטיולים כפופים לשינויים, עם או ללא הודעה מראש. התשלום עבור כרטיסי טיסה עשוי להשתנות אם הנוסע אינו משלם תמורת ההזמנה במלואה במועד ההזמנה. הנוסע ישלם בנפרד עבור: סיורי חוף, סיורים וקונצרטים שהם אופציונליים, תשלום בגין עודף כבודה, משקאות קלים או חריפים וארוחות שאינם נכללים בחבילה.
 
 
 
 
615\2\1025
שיט-תנאים כלליים