חפש
צור קשר
לוגו ב.ד. גרייבר

תנאים, אחריות ומידע כללי

תפריט ראשי

אחריות
כל המידע והנתונים אודות האתרים, לקוחים מתוך ספרות מקצועית וחומר פרסומי של האתרים. אין גרייבר אחראית לדיוקו המוחלט. הנתונים המפורטים באתר זה נכונים ליום עדכון האתר ואין גרייבר אחראית לשינויים, במהלך העונה. בשירותים המופיעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי שרותים שונים. חברת גרייבר משמשת אך ורק בתור מתווכת בין המזמין לנותני השירותים השונים, ואינה אחראית על ביצועם של השרותים. גרייבר אינה מקבלת על עצמה כל חבות או אחריות, על מעשה או מחדל שלא נעשה ע"י גרייבר או אחד מעובדיה. אחריות חברות התעופה המשתתפות בחבילות המפורסמות, מוגבלת לתנאים המופיעים על גבי כרטיסי הטיסה. כל תביעה או תלונה תופנה ישירות לספק השירותים. חברת גרייבר אינה אחריות לתנאי הגלישה באתרי הסקי, לרבות איכות וכמות השלג, תנאי גלישה, מזג האויר וכדומה.

שינויים במחירים
מחירי החבילות מורכבים ממחירי הטיסות וממחירי סידורי הקרקע. מחירי הטיסות נכונים לתאריך ________ וכפופים לפנל חברות התעופה. מחירי סידורי הקרקע מבוססים על שערי החליפין של המטבעות השונים לעומת האירו. המארגן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מחירי החבילות / חופשות בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי ו/או מלא עבור החבילה/חופשה.
גרייבר אינה מתחייבת שמחיר החדר במלון יהיה בכל מקרה נמוך או שונה מהמחיר המתפרסם באתר. וזאת עקב מבצעי הוזלה מיוחדים, שינויים בלתי-צפויים וכו'.

טיסות ומסלוליהן
הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה. מועדי הטיסות ומסלוליהן הם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. בשולי העונה (בעיקר בחודשי דצמבר ואפריל) יתכנו אף ביטולים של טיסות. במקרים אלה תוצע ללקוח אלטרנטיבה של טיסה סדירה, במידה והדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום – תחול התוספת על הלקוח. במקרים של רישום יתר של חברות ע"י חברות התעופה ואחר ודבר זה אינו בשליטת המארגנים, עשוי נוסע בודד לטוס בטיסה שונה, וגרייבר תעשה כל מאמץ כדי לצמצם את הפגיעה בנוסעים. גרייבר לא תישא באחריות בגין נזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה משינויים שיחולו במועד הטיסות ובמסלוליהן. החסר של לילה בבית מלון או כל הפסד אחר שייגרם כתוצאה מהשינויים לא יביא החזרים מצידה של גרייבר, כמו כן, תוספת לילה וכל הוצאה נוספת שתיגרם לנוסע עקב השינויים לא יכוסו ע"י החברה.
שינוי במחירי הטיסות והיטלים נוספים כלשהם יביאו לשינוי מחיר החבילה בהתאם. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן ואת ביצוע ההזמנהף בעת קבלת כרטיסי הטיסה. חובה לאשרר את הטיסה 72 שעות לפני מועד החזרה המתוכנן.

מיסי נמל והיטלים
מחיר חבילות הסקי בחוברת מבוססים על תעריפי עלות שירותי התיירות בארץ ו/או בחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ ו/או בחו"ל, המיסים, ההיטלים והאגרות בארץ ו/או בחו"ל, שערי החליפים של המטבעות השונים לדולר ארה"ב ו/או לאירו, היטלי הדלק והמיסים השונים כפי שהם ידועים נכון לפרסום אתר זה . כל תוספת עלות הנובעת משינוי במרכיבים הנ"ל, לרבות היטלי דלק, האגרות, מיסי נמל ו/או שערי החליפין, תחול על הנוסע בלבד.

העברות
(בחבילות הכוללות העברות)- ההעברות, בד"כ, אינן פרטיות וישירות מנקודה לנקודה, ומתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף המוריד\ אוסף נוסעים באתרים\ בתי מלון שונים.במקרים אלה תתכן כי ההסעה תתארך מעבר למשוער. במקרים מסויימים נדרשים הנוסעים להחליף אוטובוס במהלך הדרך. משך הנסיעה תלוי גם במזג האוויר ומצב הכבישים ( שיבושים, פקקי תנועה וכו'.). במקרה של עיכובים הקשורים להעברה, יש ליצור קשר עם ספק העברות אשר פרטיו מופיעים על גבי שובר ההעברות.

בתי מלון / בתי דירות
• המונח בתי מלון כולל את כל סוגי שירותי הלינה המופיעים בחוברת (למעט בתי דירות) אכסניות, פנסיונים, מועדונים וכו'. הפרטים על רמת בתי המלון\דירות גודל החדרים\הדירות, תכולתם וציודם מפורסמים, כפי שנמסרו לגרייבר על ידי ספקי השירותים השונים ובאחריותם בלבד. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר\דירה מסוג מיוחד או במיקום מסויים בבית המלון\דירות. הכניסה לחדרים\דירות היא בדרך כלל משעה 14:00 ופינויים קודם לשעה 11:00 (ללא קשר למועד יציאת הטיסה חזרה). אם הנוסע מתעתד להגיע לאחר השעה 18:00 – יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה למלון, או מבעוד מועד לקבלה בבית המלון\הדירות. אם לא תתקבל הודעה מראש, גרייבר לא תישא באחריות כלשהי במקרה שלא יימסר החדר\דירה לנוסע. אין החברה אחראית לשינויים, תקלות ושיבושים שאירעו או עלולים לקרות במהלך העונה.
• בבתי המלון\הדירות ייתכן רישום יתר. במקרה זה רשאי הסוכן המקומי ו\או בית המלון\דירות לשנות, באחריותו הבלעדית, את השהות לבית מלון\דירות חלופי ברמה זהה.
• בחבילות הכוללות ארוחות – הגשתה של ארוחת הערב ביום ההגעה/ארוחת הבוקר ביום העזיבה, אינה מובטחת והיא תלויה בשעת הגעה\עזיבה (בהתאמה).
• בחלק מבתי המלון\דירות אמצעי התשלום יחיד הנו תשלום מזומן בלבד.
• השימוש בשירותי הספא של המלון\דירות כרוך לעיתים רבות בתשלום נוסף ישירות במקום.
• מחירי החבילות (לרבות חבילות על בסיס "הכל כלול") אינם כוללים תוספות ("אקסטרה") כמו: שימוש במתקנים שונים, חנייה, משקאות וכד'... אלא אם צויין אחרת.
• בהתקלות בבעיה זו או אחרת במהלך שהות בבית המלון\דירות, על הלקוח ליידע את המלון ואת הסוכן בארץ בזמן אמת, בבתי מלון רבים לא יבדקו את טענות הנוסעים בשובם ארצה אם לא דווח עליהן במהלך השהות בבית המלון\דירות.

בבתי מלון
• החדרים הם חדרים עם 2 מיטות או יותר, או עם מיטה כפולה. על הנוסע המעוניין בחדר ליחיד להזמין את החדר מראש בעת ביצוע ההזמנה ולשלם את התוספת הנקובה עבור חדר ליחיד.ברוב המקרים חדר ליחיד הוא חדר קטן מחדר לזוג, ואם ברצון הנוסע להבטיח חדר בגודל סטנדרטי (חדר לזוג), עליו לשלם תוספת מראש. הזמנת חדר ל-3, ברוב המקרים, מדובר בחדר זוגי אליו תוכנס מיטה נוספת (תיתכן, מיטה מתקפלת) אין באפשרות המארגן להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.
• אין לגרייבר כל יכולת הכרעה בעניין תכניות הבידור בערבים, הדבר תלוי בשיקולי המלון ונתון לשיקולי הנהלת המלון.
• בבתי מלון המוגדרים כמומלצים למשפחות, אין אחידות בשירותים אותם הם מציעים ואין הכרח כי ייכללו שירותי מיני קלאב. ההמלצה נובעת משיקולים שונים כמו: לובי גדול במלון, בידור והפעלות לילדים (מפעם לפעם) וכו'... ההמלצה היא סובייקטיבית של מחלקת גרייבר סקי ולא של בית המלון, ויש לבדוק מול סוכן הנסיעות מהם השירותים המוצעים על ידי בית המלון.

בתי דירות
בתי דירות הינם מבנים הכוללים סוגים שונים של דירות בגדלים שונים. דירות אלה מבוססות על בסיס שינה בלבד וכל שירות נוסף (אם מוצע) כרוך בתוספת תשלום שתבוצע על ידי הלקוחות ישירות באתר הסקי. בתי דירות בשונה מבתי מלון, אינם מספקים את כל השירותים כדוגמת שירותי נקיון, החלפת מצעים, מגבות ושרותי מלון רגיליםץ
בעת קבלת הדירה, יתבקשו הנוסעים לשלם פיקדון שיוחזר בעת עזיבת הדירה ובתנאי שהושארה נקייה ובמצב זהה לזה בעת קבלתה. בתי הדירות הם בדר"כ פונקציונאלים ולשם הדגמה, כשמדובר בדירת סטודיו ל-4, מדובר בדירה עם שירותים ומקלחת, מטבחון עם ציוד; הלינה על ספה הנפתחת ל-2 אנשים ומיטת קומותיים, וזאת בחדר אחד.

סקי פס
כשהסקי פס כלול במחיר החבילה- ברוב המקרים, הוא אינו ניתן ללקוח ישירות במלון, אלא, בתחנת המעליות. לתשומת ליבכם, ביטוח הנסיעות הנרכש בארץ, אינו כולל בדר"כ ביטוח על הסקי פס ( ניתן לעשות זאת ישירות באתר הסקי).

נזקים וביטוח
על הנוסע לבטח עצמו על חשבונו. גרייבר מציעה לנוסיעם ביטוח אישי, רפואי ומטען, מקיף ונרחב. גרייבר אינה אחראית לנזקים שייגרמו לנוסע, למטען או כל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק העלול להיגרם לנוסע במהלך החופש לרבות אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, ועוד. אין ביטוח על סקי פס/ציוד במקומות שהחבילות כוללות מרכיבים אילו, ניתן לעשות ביטוח במקום.

זיכויים והחזרים
לאחר היציאה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של החבילה ו/או אירוע בו לא ישתתף הנוסע, לרבות סקי פס, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסות לאתרים וכיו"ב, גם אם אלה מגרמו עקב פציעה, מחלה או כל סיבה אחרת.
כל החזר אחד, במידה ויהיה, יתבצע עד 45 יום. חישוב ההחזר לפי שער מזומנים נמוך.

שער החליפין של המט"ח
מחיר חבילות הסקי הנקוב בחוברת, מבוסס על שערי החליפין של המטבע המקומי הנהוג בארצות בהן מתקיים הסקי, כפי שידוע ל גרייבר וביחס ליורו, בעת פרסום אתר זה לקהל.
השער לתשלום יהיה שער המחאות והעברות גבוה של המטבע הנקוב ביום התשלום בפועל.

דמי ביטול או שינוי
ביטול יעשה בכתב בלבד ותאריך הביטול הקובע יהיה בתאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי הסניף המטפל. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ או בחו"ל ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון הבא אחריו.
חשוב לדעת: דמי ביטול/שינוי בסך 30 אירו חלים על כל ביטול/שינוי שיעשה לאחר אישור ההזמנה.
• עד 30 ימי עבודה לפני מועד היציאה – חיוב ל 30 אירו לאדם.
• 30 ימי עבודה עד 15 ימי עבודה לפני מועד היציאה – חיוב של 40% מערך החבילה לכל נוסע/ת.
• 14 ימי עבודה עד 8 ימי עבודה לפני מועד היציאה – חיוב של 70% מערך החבילה לכל נוסע/ת.
• 7 ימי עבודה עד 0 ימי עבודה לפני מועד היציאה – חיוב של 100% מערך החבילה לכל נוסע/ת.
• במקרה של ביטול טיסות סדירות ינוכה מחיר הטיסה מתמחור החבילה ויחוייב בנפרד בהתאם למדיניות חברות התעופה.
• כל הימים הנספרים לצורך חישוב דמי ביטול/שינוי הינם ימי עבודה בארץ ובחו"ל. ימי עבודה יחשבו מיום שני ועד יום שישי (עד סגירת משרדי החברה בארץ).
• בנוסף לדמי הביטול המפורטים דלעיל יחוייב הנוסע בדמי שינוי בסך 30 אירו על כל שינוי בהזמנה.
• לצורך הסבר – גם שינוי בתאריך (לאחר מתן אישור) יחשב כביטול/שינוי.
• בעת ההרשמה יש לשלם מקדמה בסך 200 אירו כבור כל נוסע/ת, מקדמה זו תחשב כחלק מסך העסקה כולל.

הערות חשובות
• על הנוסע למלא את כל התקנות הממשלתיות לגבי היוצאים לחו"ל ולוודא כי ברשותך כל המסמכים הדרושים לצורך יציאה לחו"ל לרבות אשרות כניסה ודרכון בתוקף.
• על הנוסע להצטייד בדרכון בר-תוקף לפחות ל-6 חודשים מיום היציאה, ובעמודים ריקים לחותמת מעברי גבול.
• בעלי תעודת מעבר נדרשים לדווח על כך לסוכן הנסיעות, על מנת לבדוק צורך באשרת כניסה (ויזה).
• יש להצטייד בהיתר יציאה מצה"ל.
• בחבילות בהן כלול סקי פס יש להצטייד בתמונת פספורט (מומלץ לכל נוסע).

הבטחת מחיר
הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו רק בהתקיים בו זמנית של 2 התנאים:
1. תשלום מלא בגין הנסיעה.
2. קבלת חומר הנסיעה ליד.


נסיעה טובה.